Cho thuê xe kẹp; xe nâng các loại

Xe Nâng Kẹp Giấy

Công ty Thành Nguyên cho thuê xe nâng 1.5 - 15 tấn. Cho thuê Xe Nâng Kẹp Giấy 2.5 - 7 tấn. Nâng hạ, xếp, dỡ máy móc, hàng hóa. DT: 84-650-3737647, 0948357735.

Xem chi tiết

Xe nâng kẹp giấy

    Công ty Thành Nguyên cho thuê xe nâng kẹp giấy 1.5 - 15 tấn. Cho thuê xe kẹp 2.5 - 7 tấn. Nâng hạ, xếp, dỡ máy móc, hàng hóa. DT: 84-650-3737647, 09483577....

Xem chi tiết

Xe nâng - Mua Bán Xe Nâng Các Loại.

   Công ty Thành Nguyên cho thuê xe nâng 1.5 - 15 tấn. Cho thuê xe kẹp 2.5 - 7 tấn. Nâng hạ, xếp, dỡ máy móc, hàng hóa, mua bán xe nâng c&aacu...

Xem chi tiết

Xe Kẹp Gỗ - Cho Thuê Xe Kẹp

Công ty Thành Nguyên cho thuê xe nâng 1.5 - 15 tấn. Cho thuê xe kẹp gỗ 2.5 - 7 tấn. Nâng hạ, xếp, dỡ máy móc, hàng hóa. DT: 84-650-3737647, 0948357735.

Xem chi tiết

Xe Nâng Komatsu 4.5 tấn

Công ty Thành Nguyên cho thuê xe nâng Komatsu 4.5 tấn. Cho thuê xe kẹp 2.5 - 7 tấn. Nâng hạ, xếp, dỡ máy móc, hàng hóa. DT: 84-650-3737647, 0948357735.

Xem chi tiết

Xe nâng Mitsubishi 7 tấn

Công ty Thành Nguyên cho thuê xe nâng Mitsubishi 7 tấn. Cho thuê xe kẹp 2.5 - 7 tấn. Nâng hạ, xếp, dỡ máy móc, hàng hóa. DT: 84-650-3737647, 0948357735.

Xem chi tiết